Actualitat

La Generalitat endega el Pla d’Acció del Pacte Nacional per a la Societat Digital

El Govern ha aprovat el Pla d’Acció del Pacte Nacional per a la Societat Digital, que recull les consideracions dels diversos grups de treball sobre els principals objectius a assolir i línies d’acció en cinc grans eixos: infraestructures de comunicacions electròniques, ciberseguretat, territori intel·ligent, administració digital i internet industrial.

Aquests grups de treball han estat formats per més de 100 representants i experts de l’ecosistema de la societat digital i la ciberseguretat a Catalunya.

Assolir els objectius i eixos que es plantegen en el document requerirà la transformació dels servies i del funcionament intern de l’Administració Pública, incloent els canvis necessaris de tecnologia, normativa i governança. En aquest sentit les línies d’acció volen donar respostes operatives als reptes que s’han plantejar amb un resum de les principals iniciatives dels cinc àmbits del Pacte Nacional.

En concret, s’han llistat 94 línies d’acció que tindran un pressupost de 600 milions d’euros per executar abans del 2023, sempre que la situació econòmica i pressupostària ho permeti. Les iniciatives concretes són:

  • Vetllar pels drets i deures de la societat civil i apoderar-la en l’entorn digital
  • Fomentar l’economia digital
  • Fomentar la innovació digital
  • Garantir la connectivitat i les infraestructures digitals a tot el territori
  • Dotar-se i estendre l’ús de la tecnologia digital
  • Aprofundir en la recollida, gestió i ús de dades
  • Oferir nous productes i serveis digitals
  • Crear nous serveis inter-administratius
  • Definir els mecanismes per a garantir la co-governança de la Transformació Digital

Aquest acord respon al convenciment de les institucions que han dignat el Pacte Nacional de donar resposta als grans reptes que planteja la revolució digital i poder multiplicar la feina de les diverses administracions i entitats en aquest àmbit.

 

Què és el Pacte Nacional per a una Societat Digital?

El Pacte Nacional per a una Societat Digital és l’acord amb el qual, Govern, diputacions i món local es comprometen a col·laborar i sumar sinergies per construir una resposta de país als reptes de la revolució digital. Aquest protocol respon al convenciment de totes les institucions signants de la necessitat de fomentar conjuntament el desenvolupament de la societat digital catalana per donar una resposta de país als grans reptes que planteja la revolució digital i anar més enllà d’una simple suma aritmètica de les diferents iniciatives dutes a terme per cadascuna de les diverses administracions i entitats en aquest àmbit.

Podeu consultar el detall del Pacte Nacional per a una Societat Digital en aquest enllaç.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply