Actualitat

Els desafiaments de la ciberseguretat en la industria mòbil

Recentment veiem una onada interminable d’informes que detallen les últimes violacions de seguretat o atacs de denegació de servei (DoS); Només l’any passat variants de ransomware com WannaCry i organitzacions com Equifax van declarar infraccions massives de dades. Ciberatacs com aquests es troben entre els molts desafiaments a què s’enfronten les empreses, ja que busquen controlar un nombre creixent d’amenaces contra les seves xarxes de TI i aquest problema no para de créixer.

Segons la GSMA Intelligence, hi haurà 25 mil milions de connexions de IOT en 2025: les oportunitats digitals i els desafiaments de ciberseguretat associats s’expandiran a mesura que milers de milions de “coses” i éssers humans estiguin connectats.

La seguretat de la xarxa mòbil es converteix en un problema encara més crític per als operadors a mesura que transformen les seves xarxes mòbils a 4G / LTE i ara 5G; aquest progrés implica un nou conjunt de desafiaments de ciberseguretat. Els nous serveis inclouran control remot i monitoratge de sistemes industrials, xarxes de serveis públics, vehicles autònoms i molt més. La disponibilitat, el rendiment i la fiabilitat crítica d’aquests serveis depenen de la infraestructura subjacent. Els atacs cibernètics amb implicacions de seguretat lamentablement s’estan convertint en realitat.

El món de les comunicacions s’està expandint: les xarxes totalment IP i l’accés WiFi des de punts d’accés i punts d’accés no protegits sotmeten a les xarxes mòbils a més amenaces. A mesura que l’emmagatzematge en el núvol es torna més comú, la seguretat de les dades és una preocupació creixent. Quan les dades flueixen a través de les fronteres organitzacionals i geogràfiques, han de protegir-se en totes les etapes.

 

Font: GSMA

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply