Actualitat

El Govern de la Generalitat aplica la tecnologia blockchain

La blockchain (cadena de blocs) és una tecnologia que permet mantenir un registre de transaccions permanent, immutable i cibersegur sense necessitat d’intermediaris o autoritat central. És una base de dades distribuïda i descentralitzada i encriptada que garanteix les transaccions, les fa irrevocables i transparents.

L’aplicació de les tecnologies DLT a l’Administració pública permet augmentar la transparència, garantir la confiança ciutadana i, alhora, facilitar la integració i la robustesa de les solucions. Per aquest motiu, resulta especialment indicada per a la gestió dels serveis públics, així com per a la implementació de processos de participació ciutadana.

Camí de l’Administració digital
Fa gairebé un any, el 24 de juliol de 2018, el Govern de la Generalitat va aprovar la implementació de la tecnologia blockchain a l’activitat de l’Administració pública. Les conclusions del grup de treball d’impuls de la implementació d’aquesta tecnologia a la Generalitat han estat la base sobre la qual s’ha elaborat l’Estratègia Blockchain de Catalunya.

Alguns dels projectes que avui ja estan en marxa o que veuran la llum properament en l’àmbit de l’Administració pública són els següents:
– Sistema d’identificació verificada de Catalunya. Es desenvoluparà un model d’identitat digital autosobirana sobre tecnologies blockchain.
– Registre de consentiment. El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, impulsor de l’Estratègia, iniciarà la creació d’un Registre de consentiments que, amb tecnologia blockchain, afavoreixi i garanteixi l’accés de la ciutadania a la prestació de serveis públics proactius i personalitzats. Aquest registre ha de permetre una altra forma de prestació de serveis, permetent que el ciutadà rebi la informació sobre els serveis públics als quals té dret, i possibilitar així la prestació proactiva dels serveis públics de forma anticipada i personalitzada.
– Millora de la gestió dels residus. Aquest projecte està ja en funcionament i permet incorporar en una xarxa pública de blockchain les interaccions de l’Administració amb els diferents agents per donar transparència i traçabilitat a la gestió dels residus.
– Suport en el transplantament d’òrgans. Possibilitat per compartir dades i indicadors biològics entre hospitals per poder fer una selecció més ràpida i acurada del receptor d’òrgans.
– Habilitar el dret de donació de dades per part d’un pacient. Utilitzar la tecnologia blockchain per tal que un pacient pugui autoritzar una tercera persona a accedir al seu historial clínic per poder fer recerca.
– Suport a la transició energètica impulsant l’autoconsum fotovoltaic i permetre que el ciutadà que generi la seva pròpia energia i l’emmagatzemi amb bateries pugui compartir-la a través de la tecnologia blockchain. Així, els ciutadans podran transaccionar l’energia emmagatzemada de manera fàcil, segura i sense intermediaris i rebre a canvi recompenses en forma de criptomoneda, que es preveu crear properament.

Per seguir desenvolupant aplicacions i casos d’ús, el Govern crearà també un entorn de proves en què els diferents àmbits de la Generalitat de Catalunya i d’altres agents del sector públic puguin provar projectes en un entorn controlat i amb una regulació específica per analitzar-ne el funcionament. En aquest sentit, es crearà un laboratori de proves dins el Govern, un pla de formació per al personal de l’Administració i un observatori de les tecnologies blockchain i DLT, encarregat d’identificar, catalogar i analitzar les tendències i el desenvolupament tecnològic a escala nacional i internacional.

Font: Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply