Experiències Cercle

Innovació tecnològica en l’administració pública: el cas d’Esplugues de Llobregat

Esplugues de Llobregat és un municipi de de més de 45.000 habitants amb un govern preocupat per la innovació tecnològica. Des de l’Ajuntament s’està implementant la innovació des d’un punt de vista transversal. Durant el 2018 s’han treballat diversos projectes que permeten a l’ens avançar en el camp de la tecnologia i n’hi ha de nous previstos per aquest 2019 en la mateixa línia. Un d’aquests és el canal d’informació “Esplugues Obert”, estrenat fa poc més de mig any.

Antecedents

Oferir informació sobre la ciutat, sobre la gestió municipal i sobre els seus representants de forma senzilla i posant en valor les dades era l’objectiu principal de l’Ajuntament d’Esplugues q l’hora de desplegar “Esplugues Obert”, el portal  que conté informació visual sobre pressupost, càrrecs electes i altres xifres d’interès.

La solució implantada

L’espai “Esplugues Obert”,  implementat sobre la plataforma Gobierto, ofereix informacions a la ciutadania que ja es trobaven en diferents llocs del web o en diferents canals de comunicació però s’ofereixen d’una manera visualment amena més amigable i comprensible per al ciutadà.

Lluís Just, responsable d’Innovació Tecnològica de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat considera que l’eina compleix amb una de les tres potes que conformen el Govern Obert, que seria la de posar a l’abast de la ciutadania tot un seguit d’informació d’una forma senzilla i fàcil de trobar.

L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha començat a utilitzar l’eina amb informació sobre el pressupost, estat del PAM i el Pla SmartCity, on van a parar els teus impostos, informació de Càrrec Electes i d’altres mòduls que ajuden a apropar a la gent com s’estan utilitzant els recursos, d’una forma molt visual es ja que pot veure on centra l’ajuntament els seus esforços en la prestació dels serveis.

Actualment el portal consta de quatre apartats: Pressupostos, Alts càrrecs i agendes, Observatori i Plans i un enllaç directe a la seu electrònica de l’Ajuntament. A l’apartat de Pressupostos s’informa de la despesa per habitant de cada exercici amb informació disponible des dels pressupostos de 2010, així com de la despesa per càpita de cada àmbit i permet la comparació entre tots els exercicis disponibles.

A la pestanya d’Alts càrrecs i agendes s’inclou, a més de l’activitat diària dels 21 membres del Consistori, les declaracions de béns i activitats de tots ells.

A l’apartat d’Observatori es donen a conèixer de manera visual, xifres de la ciutat, com el nombre d’habitants, les taxes de naixement i de defunció, les xifres d’ocupació i d’empreses i la renda mitjana, entre d’altres.

A la secció de plans s’hi troba l’estat d’execució del PAM i del Pla Smart City.

L’Ajuntament d’Esplugues no només ha posat en marxa l’espai “Esplugues Obert” sinó que també ha posat en marxa el portal de participació “Esplugues Participa”, implementat sobre la plataforma Decidim i amb el suport de la Diputació de Barcelona, que  ha permès fer un salt en els processos de participació que s’engeguen i arribar a molta més gent.

Beneficis

Un dels beneficis més importants que ha aportat la implantació d’aquesta nova plataforma és el de la transparència envers la ciutadania. S’ofereix molta informació i de manera clara i intel·ligible creant una administració més propera i propiciant una major implicació de la ciutadania.

La comunicació és un element clau amb els temps que corren on tothom està connectat i “Esplugues Obert” és un nou canal de comunicació que apropa l’ens local a la ciutadania.

Resum

El responsable d’Innovació Tecnològica de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat creu que cal fer una reflexió o anàlisi del procés i/o servei que es vol millorar, quin valor afegeix i evidentment que tingui un resultat tangible d’acord amb els objectius que es volien assolir. Si no fem aquest primer anàlisi, aplicar directament tecnologia pot ser fins i tot contraproduent.

 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply