Actualitat

Els reptes de la Ciberseguretat 5G

El Centre de la Seguretat de la Informació de Catalunya publica l’article “Els reptes de la Ciberseguretat 5G” partint de la base del canvi de paradigma que suposarà el desplegament de la Xarxa 5G a Catalunya. S’analitzen    uins són els seus principals riscos i reptes, per donar-hi resposta i treballar de cara a una futura xarxa 5G plenament operativa, segura i confiable.

Es tracta d’un treball de reflexió que apunta a obrir una agenda de Ciberseguretat aplicada a la xarxa 5G. La publicació de l’article “Els reptes de la Ciberseguretat 5G” té un propòsit clar, començar a treballar en solucions de ciberseguretat aplicables a la xarxa 5G que es desplegarà a Catalunya en els propers anys, focalitzant en riscos, reptes i oportunitats que pot suposar aquest nou paradigma de connectivitat.

Podeu llegir l’article al següent enllaç.

Font: CESICAT

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply