Experiències Cercle

Cas d’èxit SERHS Google Cloud

SERHS Serveis és una corporació formada per 58 empreses, estructurada en 4 divisions de negoci i especialitzada en productes i serveis per al sector de l’hostaleria, la restauració i les col·lectivitats, considerada com el primer grup turístic de Catalunya. Consta d’una plantilla de més de 2.500 treballadors i dóna servei a més de 40.000 clients d’entre Catalunya, Espanya i el Brasil.

Les seves principals àrees de negoci són:

– Serveis Gestiona: dirigit a petites i mitjanes empreses que necessiten assessorament fiscal, comptable, assegurances, administració de recursos humans etc.

– SERHS TIC: desenvolupament de plataformes tecnològiques, business solutions o innovacions tecnològiques entre d’altres.

– Serveis Projects: oferint solucions per a l’hostaleria i la restauració.

La divisió de SERHS Tourism liderada per Albert Orriols, Director de Sistemes de SERHS Serveis ha presentat recentment el SERHS Google Cloud.

Antecedents

Quan un usuari cerca a Google la millor oferta per passar el cap de setmana en un hotel, els servidors dels establiments reben les consultes. No obstant, és molt difícil preveure quantes consultes rebrà un establiment a l’any per poder donar resposta a totes elles en qualsevol època de l’any i no perdre oportunitats de venda en moments pic. Cada any s’incrementaven el nombre de servidors per poder fer front al punt més àlgid de la demanda. Com el cost que això implica és substancial, es tendeix a sobredimensionar els equipaments per poder fer front a la càrrega màxima, amb el sobrecost que això suposa.

Albert Orriols, Directors de Sistemes de SERHS ha liderat el projecte SERHS Google Cloud que crea servidors de forma dinàmica en qüestió de minuts per donar la resposta que el client espera a un preu ajustat.

 

La solució implantada

Es tracta doncs, d’un sistema bastat en el Cloud Computing amb l’objectiu de ser capaç de rebre totes les consultes que provenen del gegant Google i no perdre així l’oportunitat de negoci que aquest ofereix. Algunes de les tecnologies que es varen utilitzar per a la solució ja varen venir proporcionades per Google mateix de forma nativa.

Partint de la base de la infraestructura de servidors virtuals de la Google Cloud Platform, es va utilitzar Docker, que permet l’automatització del desplegament d’aplicacions dins de contenidors de software, proporcionant una capa de virtualització d’aplicacions. SERHS ja treballava amb Docker al seu Centre de Processament de Dades i això va accelerar bastant el procés.

Altres tecnologies que es varen utilitzar pel projecte van ser la plataforma d’alt rendiment per la gestió en temps real de cues de missatges amb el patró publicació-subscripció, Kafka; el projecte de codi obert de base de dades accedida sobre memòria, basada en taules hash i amb persistència opcional, Redis; Kubernetes Engine, que serveix per a la gestió i orquestrador de contenidors Docker i autoescalat automàtic, que pemet crear i destruir servidors segons la demanda.

Beneficis

El gran avantatge d’aquest model és que evita que els clients hagin de sobredimensionar la seva infraestructura per poder absorbir les puntes de càrrega i estacionalitat que es produeixen durant l’any. I això, per a Albert Orriols es tradueix en un augment de les vendes. Al final, es tracta doncs de tenir més control sobre el cost i aconseguir pagar només pel que es necessita evitant la sobredimensió d’estructures i  per tant, tenint més control de costos.

Resum

SERHS Serveis ha creat una solució que permet crear servidors de forma automàtica quan la ratio de consultes augmenta i destruir-los quan és inferior per adaptar-se a la demanda de sol·licituds amb un control exhaustiu dels costos sense sobredimensionar l’estructura com s’estava fent fins ara.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply